Showing all 3 results

 • ZX5 LS Mk II Driver

  หัวไม้ตระกูล ZX Mk II รุ่นใหม่จาก Srixon ที่จะช่วยให้คุณตีได้ทรงพลังมากขึ้น เมื่อลูกเข้า ณ จุดอิมแพค ด้วยการออกแบบโครงสร้างของ Rebound Frame ให้แข็งขึ้น ผสานกับส่วนของ Dual Flex ที่ให้การส่งพลังจากหน้าไม้ขณะกระทบลูกได้หมดจดและเต็มที่มากขึ้น ช่วยเพิ่มระยะในทุกๆ ช็อตของคุณซึ่งจะหาได้จากหัวไม้ใหม่ของเราเท่านั้น

  HAND : RIGHT

  LOFT : 9.5

  SHAFT TYPE : GRAPHITE

  SHAFT FLEX : STIFF (S)

  SHAFT : DIAMANA ZX-II 50

  ราคา 16,800 บาท

 • ZX7 Mk II Driver

  หัวไม้ตระกูล ZX Mk II รุ่นใหม่จาก Srixon ที่จะช่วยให้คุณตีได้ทรงพลังมากขึ้น เมื่อลูกเข้า ณ จุดอิมแพค ด้วยการออกแบบโครงสร้างของ Rebound Frame ให้แข็งขึ้น ผสานกับส่วนของ Dual Flex ที่ให้การส่งพลังจากหน้าไม้ขณะกระทบลูกได้หมดจดและเต็มที่มากขึ้น ช่วยเพิ่มระยะในทุกๆ ช็อตของคุณซึ่งจะหาได้จากหัวไม้ใหม่ของเราเท่านั้น

  HAND : RIGHT

  LOFT : 9.5 / 10.5

  SHAFT TYPE : GRAPHITE

  SHAFT FLEX : STIFF (S) / REGULAR (R)

  SHAFT : DIAMANA ZX-II 60

  ราคา 17,300 บาท

 • ZX5 Mk II Driver

  หัวไม้ตระกูล ZX Mk II รุ่นใหม่จาก Srixon ที่จะช่วยให้คุณตีได้ทรงพลังมากขึ้น เมื่อลูกเข้า ณ จุดอิมแพค ด้วยการออกแบบโครงสร้างของ Rebound Frame ให้แข็งขึ้น ผสานกับส่วนของ Dual Flex ที่ให้การส่งพลังจากหน้าไม้ขณะกระทบลูกได้หมดจดและเต็มที่มากขึ้น ช่วยเพิ่มระยะในทุกๆ ช็อตของคุณซึ่งจะหาได้จากหัวไม้ใหม่ของเราเท่านั้น

  HAND : RIGHT

  LOFT : 9.5 / 10.5

  SHAFT TYPE : GRAPHITE

  SHAFT FLEX : STIFF (S) / REGULAR (R)

  SHAFT : DIAMANA ZX-II 50

  ราคา 16,800 บาท