RTX FULL-FACE TOUR SATIN WEDGE

RTX-ZIPCORE FULL FACE อุปกรณ์ที่จะทําให้ลูกลอยโด่งและตกหยุดได้ดังใจ ที่สุดของ Bunker Shot และ LOB SHOT เพิ่มความแม่นยําในการเล่นลูกสั้นให้สูงขึ้น ด้วยเวดจ์ RTX-ZIPCORE FULL-FACE ที่มีการดีไซน์แบบ “High toe” พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่จะตอบสนองต่อการเล่นลูกสั้น ท้ังหมดนี้มีอยู่ใน RTX-ZIPCORE FULL-FACE เท่านั้น

ราคา 5,200 บาท

RTX FULL – FACE อุปกรณ์ที่จะทำให้ลูกลอยโด่งและตกหยุดได้ดังใจ ที่สุดของ Bunker Shot และ LOB SHOT เพิ่มความแม่นยำในการเล่นลูกสั้นให้สูงขึ้น ด้วยเวดจ์ RTX FULL-FACE ที่มีการดีไซน์แบบ “High toe” พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่จะตอบสนองต่อการเล่นลูกสั้น ทั้งหมดนี้มีอยู่ใน RTX FULL-FACE เท่านั้น

Full Face Technology

รูปแบบร่องหน้าไม้ที่ได้ถูกพัฒนาด้วยแนวความคิดแบบ Hosel-to-Toe ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือร่องหน้าไม้แบบ UltiZip ที่ครอบคลุมทั่วทั้งหน้าไม้ นั้นหมายความว่าอัตราสปินยังคงยอดเยี่ยมแม้ตีด้วยบริเวณปลายไม้ นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการเล่นช็อตแบบเปิดหน้าไม้ ด้วยการออกแบบรูปทรงให้บริเวณ Heel ทีต่ำลง และบริเวณ Toe ที่ยกสูงขึ้น จึงทำให้คุณสามารถเล่นแบบเปิดหน้าไม้ได้อย่างมั่นใจในทุกครั้งที่ตี

 

C-Shaped Grind

RTX FULL- FACE ให้ประสิทธิภาพที่เหนือชั้นในการเล่นช็อตแบบเปิดหน้าไม้ ด้วยท้องไม้ที่ออกแบบเป็นรูปทรงแบบตัว C ที่ส่วนของบริเวณ Heel และ Toe มีความนูนคล้ายกับรูปตัว C สามารถช่วยให้ตีผ่านอุปสรรคได้อย่างคล่องตัวทั้งบริเวณรอบกรีนหรือแม้แต่ในบังเกอร์

 

 

 

 

ZIPCORE: การเปลี่ยนจุด CG ด้วยการเปลี่ยนวัสดุแกนกลางบริเวณคอไม้ ทำให้ค่า MOI เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การควบคุมลูกได้ดั่งใจ

ULTIZIP GROOVES: บริเวณร่องหน้าไม่ที่มีความคมชัดขึ้น ลึกขึ้น และถี่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสปินเมากขึ้น แม้ในพื้นสนามที่ไม่อำนวยต่อการตี เช่น ในรัฟ หรือพื้นที่เปียกแฉะ ก็ยังช่วยให้การสปินมีความสม่ำเสมอเหมือนเล่นบริเวณกรีนปกติ

HEAT TREATMENT: ด้วยกระบวนการผลิตโดยใช้ความร้อนและวัสดุที่คงทน ทำให้ RTX FULL – FACE มีความทนทานมากขึ้นและเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น