Showing all 6 results

 • HB SOFT MILLED 10.5C

  ด้วยกระบวนการการออกแบบอย่างเหนือชั้น ผสานกับกระบวนการผลิตที่แม่นยำและรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน HB SOFT Milled คุณมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือ เลือกว่าพัตเตอร์ทรงไหนที่เหมาะกับตัวคุณ

  พัตเตอร์ HB SOFT Milled รุ่นใหม่ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างรูปทรงและเทคโนโลยีระดับพรีเมียม มีรูปทรงให้เลือกหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณทำสกอร์ให้ดีขึ้นได้ ด้วยพัตเตอร์ที่ผลิตจากวัสดุชั้นดี การผลิตที่แม่นยำและเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม

  ราคา 5,900 บาท

 • HB SOFT MILLED 10.5S

  ด้วยกระบวนการการออกแบบอย่างเหนือชั้น ผสานกับกระบวนการผลิตที่แม่นยำและรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน HB SOFT Milled คุณมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือ เลือกว่าพัตเตอร์ทรงไหนที่เหมาะกับตัวคุณ

  พัตเตอร์ HB SOFT Milled รุ่นใหม่ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างรูปทรงและเทคโนโลยีระดับพรีเมียม มีรูปทรงให้เลือกหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณทำสกอร์ให้ดีขึ้นได้ ด้วยพัตเตอร์ที่ผลิตจากวัสดุชั้นดี การผลิตที่แม่นยำและเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม

  ราคา 5,900 บาท

 • HB SOFT MILLED 11

  ด้วยกระบวนการการออกแบบอย่างเหนือชั้น ผสานกับกระบวนการผลิตที่แม่นยำและรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน HB SOFT Milled คุณมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือ เลือกว่าพัตเตอร์ทรงไหนที่เหมาะกับตัวคุณ

  พัตเตอร์ HB SOFT Milled รุ่นใหม่ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างรูปทรงและเทคโนโลยีระดับพรีเมียม มีรูปทรงให้เลือกหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณทำสกอร์ให้ดีขึ้นได้ ด้วยพัตเตอร์ที่ผลิตจากวัสดุชั้นดี การผลิตที่แม่นยำและเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม

  ราคา 5,900 บาท

 • HB SOFT MILLED 14

  ด้วยกระบวนการการออกแบบอย่างเหนือชั้น ผสานกับกระบวนการผลิตที่แม่นยำและรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน HB SOFT Milled คุณมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือ เลือกว่าพัตเตอร์ทรงไหนที่เหมาะกับตัวคุณ

  พัตเตอร์ HB SOFT Milled รุ่นใหม่ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างรูปทรงและเทคโนโลยีระดับพรีเมียม มีรูปทรงให้เลือกหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณทำสกอร์ให้ดีขึ้นได้ ด้วยพัตเตอร์ที่ผลิตจากวัสดุชั้นดี การผลิตที่แม่นยำและเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม

  ราคา 5,900 บาท

 • HB SOFT MILLED 4.0

  ด้วยกระบวนการการออกแบบอย่างเหนือชั้น ผสานกับกระบวนการผลิตที่แม่นยำและรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน HB SOFT Milled คุณมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือ เลือกว่าพัตเตอร์ทรงไหนที่เหมาะกับตัวคุณ

  พัตเตอร์ HB SOFT Milled รุ่นใหม่ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างรูปทรงและเทคโนโลยีระดับพรีเมียม มีรูปทรงให้เลือกหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณทำสกอร์ให้ดีขึ้นได้ ด้วยพัตเตอร์ที่ผลิตจากวัสดุชั้นดี การผลิตที่แม่นยำและเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม

  ราคา 5,900 บาท

 • HB SOFT MILLED 8.0

  ด้วยกระบวนการการออกแบบอย่างเหนือชั้น ผสานกับกระบวนการผลิตที่แม่นยำและรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน HB SOFT Milled คุณมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือ เลือกว่าพัตเตอร์ทรงไหนที่เหมาะกับตัวคุณ

  พัตเตอร์ HB SOFT Milled รุ่นใหม่ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างรูปทรงและเทคโนโลยีระดับพรีเมียม มีรูปทรงให้เลือกหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณทำสกอร์ให้ดีขึ้นได้ ด้วยพัตเตอร์ที่ผลิตจากวัสดุชั้นดี การผลิตที่แม่นยำและเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม

  ราคา 5,900 บาท