Showing all 5 results

 • CG 24 LAUNCHER HALO XL FULL-FACE IRONS

  ด้วยเทคโนโลยีหน้าไม้ MainFrame XL ในเหล็กยาว และเหล็กสั้น นี่คือชุดเหล็ก ZipCore XL ใหม่ล่าสุดที่มีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณตีได้ไกลและเข้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และยังดูสวยงามอีกด้วย

  HAND : RIGHT

  LOFT : 6 / 7 / 8 / 9 / PW

  SHAFT TYPE : GRAPHITE

  SHAFT FLEX : REGULAR (R) / STIFF (S)

  SHAFT : UST HELIUM NANO CORE

  ราคา 24,000 บาท

   

 • CG 24 LAUNCHER ZIPCORE XL IRONS

  ด้วยเทคโนโลยีหน้าไม้ MainFrame XL ในเหล็กยาว และเหล็กสั้น นี่คือชุดเหล็ก ZipCore XL ใหม่ล่าสุดที่มีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณตีได้ไกลและเข้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และยังดูสวยงามอีกด้วย

  HAND : RIGHT

  LOFT : 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / PW

  SHAFT TYPE : STEEL

  SHAFT FLEX : REGULAR (R) / STIFF (S)

  SHAFT : KBS TOUR LITE

  ราคา 25,800 บาท

   

 • NEW

  CG 24 LAUNCHER HALO XL FAIRWAY

  หัวไม้ Halo XL ถูกออกแบบมาให้ช่วยในเรื่องการจำกัดช่องว่างในการเล่นลูกเดินทาง จัดการความไม่แน่นอนในการเล่นที่อาจไม่เหมาะสม เพิ่มการชดเชยความผิดพลาดสำหรับช็อตการเล่นลูกเดินทาง ช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจในการเล่นว่าคุณมีไม้ที่เหมาะกับการเล่นของคุณมากกว่าเดิม ช่วยรักษาระยะห่างระหว่างแต่ละไม้ เพื่อให้คุณตีให้ดีขึ้น

  HAND : RIGHT

  SHAFT TYPE : GRAPHITE

  SHAFT FLEX : REGULAR (R) / STIFF (S)

  SHAFT : MITSUBISHI TENSEI AV SERIES BLUE 55

  ราคา 7,600 บาท

   

 • NEW

  CG 24 LAUNCHER HALO XL HYBRID

  หัวไม้ Halo XL ถูกออกแบบมาให้ช่วยในเรื่องการจำกัดช่องว่างในการเล่นลูกเดินทาง จัดการความไม่แน่นอนในการเล่นที่อาจไม่เหมาะสม เพิ่มการชดเชยความผิดพลาดสำหรับช็อตการเล่นลูกเดินทาง ช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจในการเล่นว่าคุณมีไม้ที่เหมาะกับการเล่นของคุณมากกว่าเดิม ช่วยรักษาระยะห่างระหว่างแต่ละไม้ เพื่อให้คุณตีให้ดีขึ้น

  HAND : RIGHT

  SHAFT TYPE : GRAPHITE

  SHAFT FLEX : REGULAR (R) / STIFF (S)

  SHAFT : MITSUBISHI TENSEI AV SERIES BLUE 55

  ราคา 6,900 บาท

   

 • NEW

  CG 24 LAUNCHER XL DRIVER

  ไดรเวอร์ Launcher XL 2 รุ่นใหม่ ที่ไม่ได้แค่ขนาดใหญ่ขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่มันยังมีสิ่งสำคัญสำหรับนักกอล์ฟทุกคนที่ต้องการตีให้ไกลขึ้นและอยู่ในแฟร์เวย์มากขึ้นเพราะมีการอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีเรื่องระยะทางและการชดเชยความผิดพลาดล่าสุดเอาไว้ในรุ่น XL ได้อย่างลงตัว

  HAND :  RIGHT

  LOFT : 9.0 / 10.5

  SHAFT TYPE : GRAPHITE

  SHAFT FLEX : REGULAR (R) / STIFF (S)

  SHAFT : MITSUBISHI TENSEI AV SERIES BLUE 55*

  ราคา 12,900 บาท