Showing all 4 results

 • XXIO 13 X-eks- WOODS

  XXIO 13 Fairway Woods ใหม่ล่าสุดเป็นไม้น้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักกอล์ฟที่มีความเร็วสวิงปานกลาง ตีช็อตจากแท่นที และจากแฟร์เวย์ได้ไกลขึ้น และตรงยิ่งขึ้น เทคโนโลยีเฉพาะทาง ที่เป็นเอกลักษณ์ของ XXIO 13 ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างลงตัว เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่สวิงด้วยความเร็ว 90 ไมล์/ชั่วโมง

  HAND : RIGHT

  LOFT : 3 / 5

  SHAFT TYPE : GRAPHITE

  SHAFT FLEX : STIFF REGULAR (SR) / STIFF (S)

  SHAFT : MIYAZAKI AX-3

  ราคา 15,300 บาท

   

 • XXIO 13 X-eks- HYBRIDS

  XXIO 13 Hybrids ใหม่ล่าสุดเป็นไม้น้ำหนักเบา ออกแบบ มาเพื่อช่วยให้นักกอล์ฟที่มีความเร็วสวิงปานกลาง ตีช็อตจากแท่นที และจากแฟร์เวย์ได้ไกลขึ้น และตรงยิ่งขึ้น เทคโนโลยีเฉพาะทาง ที่เป็นเอกลักษณ์ของ XXIO 13 ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างลงตัว เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการสร้างระยะทางให้ไกลขึ้น

  HAND : RIGHT

  LOFT : 3 / 4 / 5

  SHAFT TYPE : GRAPHITE

  SHAFT FLEX : STIFF REGULAR (SR) / STIFF (S)

  SHAFT : MIYAZAKI AX-3

  ราคา 11,300 บาท

   

 • XXIO 13 X-eks IRONS

  เหล็ก XXIO X-eks- มาพร้อมหน้าไม้ที่บางลงและเทคโนโลยี Mainframe ที่บริเวณด้านหลังใบ ผสมผสานการวางตำแหน่ง CG ด้วยวัสดุ Tungsten-nickel Weight ให้ลูกลอยและควบคุมลูกง่ายขึ้น

  HAND : LEFT / RIGHT

  LOFT : 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / PW / AW / SW

  SHAFT TYPE : GRAPHITE / STEEL

  SHAFT FLEX : STIFF REGULAR (SR) / STIFF (S)

  SHAFT : MIYAZAKI AX-2 / DYNAMIC GOLD 95

  ก้าน GRAPHITE

  ชุดเหล็ก (5 ชิ้น) ราคา 37,000 บาท

  เหล็กปลีก ราคา 7,400 บาท


  ก้าน STEEL

  ชุดเหล็ก (5 ชิ้น) ราคา 28,500 บาท

  เหล็กปลีก ราคา 5,700 บาท

   

 • XXIO 13 X-eks- DRIVER

  XXIO X-eks- DRIVER ที่ทําให้ลูกเหินได้อย่างน่าทึ่งด้วยเทคโนโลยี “BiFLEX FACE” และ “New ActivWing” ที่ให้ดีขึ้นในการตีเข้าจุด Sweet Spot ช่วยให้บอลที่ลอยโด่ง ระยะทางที่ไกลขึ้น

  HAND : RIGHT

  LOFT : 9.5 / 10.5

  SHAFT TYPE : GRAPHITE

  SHAFT FLEX : REGULAR (R) / STIFF REGULAR (SR) / STIFF (S)

  SHAFT : MIYAZAKI AX-3

  ราคา 23,900