Showing all 4 results

 • NEW

  Z-FORGED II

  Z-Forged II เหล็กเบลดแบบ Muscle Back พร้อมรูปทรงที่ผู้เล่นต้องการ ให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมในการตีและการควบคุมที่แม่นยำเป็นพิเศษ

  HAND : RIGHT

  LOFT : 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / PW

  SHAFT TYPE : STEEL

  SHAFT FLEX : STIFF (S)

  SHAFT : DYNAMIC GOLD S200 D.S.T. / N.S.PRO MODUS TOUR 120

  6 PCS (5-PW) ราคา 35,400 บาท

   #4 ราคา 5,900 บาท

 • ZX4 Mk II IRONS

  ความเร็วและสัมผัสที่แท้จริง ชุดเหล็ก Srixon ZX Mk ll รุ่นใหม่ ที่รวมเอาเรื่องความเร็วกับสัมผัสที่แท้จริงเอาไว้ด้วยกัน ทั้งความรู้สึกและเสียงขณะอิมแพคลูก เพื่อการตีที่ดีด้วยพลังเพื่อเพิ่มความเร็วลูกกอล์ฟจากเหล็กทุกๆ เบอร์และทุกๆ ช็อตการตี

  HAND : RIGHT

  LOFT : 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / PW

  SHAFT TYPE : GRAPHITE / STEEL

  SHAFT FLEX : STIFF (S) / REGULAR (R)

  SHAFT : DIAMANA ZX-II FOR IRON / N.S.PRO 950GH neo DST

  Graphite ราคา 35,400 บาท

  Steel ราคา 32,400 บาท

   

 • ZX5 Mk II IRONS

  ความเร็วและสัมผัสที่แท้จริง ชุดเหล็ก Srixon ZX Mk ll รุ่นใหม่ ที่รวมเอาเรื่องความเร็วกับสัมผัสที่แท้จริงเอาไว้ด้วยกัน ทั้งความรู้สึกและเสียงขณะอิมแพคลูก เพื่อการตีที่ดีด้วยพลังเพื่อเพิ่มความเร็วลูกกอล์ฟจากเหล็กทุกๆ เบอร์และทุกๆ ช็อตการตี

  HAND : RIGHT

  LOFT : 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / PW

  SHAFT TYPE : GRAPHITE / STEEL

  SHAFT FLEX : STIFF (S) / REGULAR (R)

  SHAFT : DIAMANA ZX-II FOR IRON / N.S.PRO MODUS TOUR 105 / N.S.PRO 950GH neo DST

  Graphite ราคา 35,400 บาท

  Steel ราคา 32,400 บาท

 • ZX7 Mk II IRONS

  ความเร็วและสัมผัสที่แท้จริง ชุดเหล็ก Srixon ZX Mk ll รุ่นใหม่ ที่รวมเอาเรื่องความเร็วกับสัมผัสที่แท้จริงเอาไว้ด้วยกัน ทั้งความรู้สึกและเสียงขณะอิมแพคลูก เพื่อการตีที่ดีด้วยพลังเพื่อเพิ่มความเร็วลูกกอล์ฟจากเหล็กทุกๆ เบอร์และทุกๆ ช็อตการตี

  HAND : RIGHT

  LOFT : 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / PW

  SHAFT TYPE : STEEL

  SHAFT FLEX : STIFF (S)

  SHAFT : N.S.PRO MODUS TOUR 105 / N.S.PRO MODUS TOUR 120 / DYNAMIC GOLD DST S200

  ราคา 32,400 บาท